odczyn wody

10 października, 2019
Bufory pH w akwarium utrzymują równowagę

Bufory pH w akwarium

Wśród akwarystów, w zależności od stopnia ich zaawansowania, daje się zauważyć tendencje do mniejszej lub większej ingerencji w skład chemiczny wody znajdującej się w akwarium. O ile w zależności od potrzeb parametry te można i często nawet trzeba korygować, […]